Siste nytt om vikarer

Axel Jones er vikar for Sanjay Aryal fra 01. april 2021 og frem til 31. desember 2021. Sanjay er tilbake fra 1. januar 2022 frem til 1. april. Mehma Pannu blir ny vikar for Sanjay fra 1. april og frem til 1. august 2022, da Sanjay har farskapspermisjon. Etter 1. august er Sanjay tilbake.

Stig Leknesund skal ha pappapermisjon fra januar 2022 frem til sommeren 2022. Axel Jones vikarierer for ham frem til juni 2022.

Det vil utlyses en ny fastlegehjemmel hos oss (null-liste) fra 1. september 2022, og vi vil få en ny fastlegekollega.