Siste nytt om vikarer

Stig Leknesund er den nye fastlegen som overtar hjemmelen til Elisabet K. Kvinge fra 1. april 2021. Annette Raunehaug gir seg som vikar hos oss, og vi takker for hennes bidrag for denne gang.

Axel Jones er vikar for Sanjay Aryal fra 01. april 2021 og frem til mai 2022.