Priser hos fastlegen

gjeldende fra 1. juli 2019 – 30. juni 2020

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt155/283
Sykebesøk på dagtid/kveld209/334
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
60
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett60
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver60
Taking og undersøkelse av hemoglobin og blodsenkning60

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Utskrift av journal100
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.60

100

150

200
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.vEtter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59

Bekreftelser, attester, legeerklæringer m.m som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Bekreftelser, attester, legeerklæringer
Korte: Fravær fra skole, avbrudd av reise o.l200
Lange, kompliserte erklæringer400
Enkel førerkortattest600
Komplisert førerkortattest som krever mye arbeid for legen800

Frikort

Privatpersoner får frikort for helsetjenester når de har betalt over et visst beløp i egenandeler. De slipper da å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag.

​Hensikten med frikortordningene er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten.

Det finnes to frikortordninger, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike helsetjenester. Har innbygger fått frikort i den ene ordningen, kan det ikke benyttes i den andre ordningen.

Pasienten kan selv følge med på hvilke egenandeler som er registrert på ham/henne ved å gå inn på helsenorge.no og logge seg inn.

Folketrygdloven § 5-3 omtaler utgiftstaket som gir rett til frikort og hvilke egenandeler som hører inn under frikortordningen. Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket.

Egenandelstak 1 for 2018: 2 258 kroner

Egenandelstak 2 for 2018: 2 025 kroner

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Legg igjen en kommentar