Influensavaksine

Vi har fremdeles vaksine tilgjengelig på laboratoriet. Ta direkte kontakt med oss for å få den satt. Vi tar 250 kr betalt for vaksinen.

Risikoutsatte grupper som normalt årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa. Disse gruppene er:
– Personer som er 65 år eller eldre
– Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
– Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
– Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
– Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
– Voksne og barn med kronisk nyresvikt
– Voksne og barn med kronisk nyresvikt
– Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
– Gravide etter uke 12 (dvs 2. og 3. trimester)

Pris for vaksinering er hos oss:
Influensavaksine: kr 250.

For pneumokokkvaksine, anbefaler vi at du henter vaksinen selv fra apoteket som sekretærene våre kan sette her. Vi tar ca. 150 kr for dette.

Vent 20 minutter før du forlater legesentert etter vaksinering.