Koronavirus

Vi følger til en hver tid de nasjonale retningslinjene gitt av FHI når det gjelder covid 19-sykdom. Sjekk www.fhi.no og Øygarden kommune sin hjemmeside for mer informasjon.

Du skal IKKE møte på legesenteret dersom du har noe symptomer som kan skyldes COVID 19. Alle pasienter som trenger legetilsyn i Øygarden kommune pga luftveisinfeksjon undersøkes på en egen del av legevakten og ikke på fastlegekontorene. Er du usikker på om du bør testes for viruset, kan du ta kontakt med Sotra Legevakt på telefon 116117. Dersom du har flere spørsmål om det nye viruset og ikke finner svar på fhi.no, kan du ringe:  815 55 015 .

Vi gjør vårt ytterste for at det skal være trygt å komme på legekontoret for pasientene våre som trenger å komme pga kroniske sykdommer og andre akutte tilstander.