Koronavirus

Vi følger til en hver tid de nasjonale retningslinjene gitt av FHI når det gjelder covid 19-sykdom. Sjekk www.fhi.no og Øygarden kommune sin hjemmeside for mer informasjon.

Er du usikker på om du bør testes for viruset, kan du ta kontakt med Sotra Legevakt på telefon 116117. Dersom du har flere spørsmål om det nye viruset og ikke finner svar på fhi.no, kan du ringe:  815 55 015

Husk å ringe først og ikke møte direkte opp på legevakta/pandemilegevakt. Dette for å hindre videre smittespredning!