Koronavirus

Vi følger til en hver tid de nasjonale retningslinjene gitt av FHI når det gjelder koronavirus sykdom. Sjekk www.fhi.no for mer informasjon.

Hvem bør teste seg?

I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer, og Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge:

 • Pasienter med behov for innleggelse 
 • Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. (Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.)
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom, f.eks:
  • hjerte-karsykdom
  • diabetes
  • kronisk lungesykdom
  • kreft
  • høyt blodtrykk.
 • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

Dersom du tror at du inngår blant disse testkriteriene, bør du ta kontakt med Sotra Legevakt på telefon 116117 for videre informasjon og testing.

Er du usikker på om du bør testes for viruset, kan du ta kontakt med Sotra Legevakt på telefon 116117. Dersom du har flere spørsmål om det nye viruset og ikke finner svar på fhi.no, kan du ringe:  815 55 015

Det er viktig at alle som tilfredsstiller anbefalte kriterium for testing for koronavirus ringer legevaken  på telefon 116117 på forhånd, og ikke møter direkte på legevakta. Dette for å hindre videre smittespredning!