Pandemilegevakt på Sotra Arena

Fra mandag 16. mars skal alle pasienter som trenger legetilsyn i Øygarden kommune pga luftveisinfeksjon undersøkes på en egen del av legevakten og ikke på fastlegekontorene.

Det er viktig at du ringer legevakten og ikke møter opp direkte der uten avtale slik at de har mulighet til å ta smittehensyn!

Vi prøver på denne måten å unngå at pasienter med eventuell koronavirus kommer til legekontoret og smitter medpasienter og ansatte.

Vi gjør vårt ytterste for at det skal være trygt å komme på legekontoret for pasientene våre som trenger å komme pga kroniske sykdommer og andre akutte tilstander.