Influensavaksine 2020/21

Det blir ikke drop-in i år som tidligere pga pågående COVID-19 pandemien; det er viktig at vi denne høsten beskytter pasienter og personale mot koronasmitte, særlig ved å unngå overfylte venterom.

Når kommer influensavaksine?

Hovedutsending av influensavaksine 2020/2021 blir trolig i uke 42, men selve massevaksineringen skal foregå i uke 44, det vil si siste uken i oktober.

b

Hvordan kan jeg få influensavaksine?

1. I forbindelse med legekonsultasjon i oktober og november: Da kommer legen til å sette vaksine rett før time, slik at du som pasient får både vaksine + time hos legen på samme dag.

2. Tirsdag 27. oktober og torsdag 29. oktober organiserer vi felles massevaksinering fra kl. 16 til kl. 19. Ta kontakt med oss per telefon for timebestilling på forhånd.

f

Hvem skal prioriteres for vaksine i første omgang?

Personer i risikogruppene skal prioriteres i første runde. Vaksinen av den generelle befolkningen må vente frem til 1. desember og er ikke hovedmålsettingen nå.

I første runde vaksineres alle over 65 år og andre risikopasienter. I neste runde inviterer vi aktivt risikopasienter som ikke selv har sørget for å få vaksinen.

Risikoutsatte grupper er som følger:
– Personer som er 65 år eller eldre
– Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
– Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
– Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
– Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
– Voksne og barn med kronisk nyresvikt
– Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
– Gravide etter uke 12 (dvs 2. og 3. trimester)

ds

Kan jeg ta vaksine på apoteket istedet?
Vaksinesetting og smittevernberedskap er i utgangspunktet kommunale oppgaver som primærhelsetjenesten skal ha ansvar for. Apoteket har ikke nok vaksine til alle i risikogruppe. Dersom noen skulle få et akutt alvorlig allergisk reaksjon i forbindelse med vaksinesetting, trenger man akutt legehjelp, noe som ikke er tilgjengelig på apoteket. Dessuten koster det mindre å ta vaksine hos oss enn på apoteket.

Pris for influensavaksiner hos oss er satt ned til 50 kr. For de med frikort er vaksinen gratis.

Vent 20 minutter før du forlater legesentert etter vaksinering.