Vaksine mot COVID-19

Denne nettsiden vil bli oppdatert fortløpende.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Vaksinasjonen er frivillig. Vaksinen fritar foreløpig ikke for karantene eller smitteverntiltak. Det er indikasjon for å vaksinere også de som har gjennomgått covid-19 infeksjon. Det er helt klart tilgangen på vaksiner som avgjør vaksinetempo. Vi setter umiddelbart alle vaksiner vi får fra kommunen, men det er leveranse fra statsforvalter til Øygarden kommune det skorter på.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

1. Beboere i sykehjem og helsepersonell

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
– Organtransplantasjon
– Immunsvikt
– Hematologisk kreftsykdom siste fem år
– Annen aktiv kreftsykdom
– Nevrologiske sykdommer eller muskelsykommer som medfører nedsatt lungefunksjon
– Kronisk nyresvikt

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
– Leversykdom med betydelig nedsatt leverfunksjon
– Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
– Diabetes
– Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma
– Fedme (BMI >35)
– Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
– Hjerneslag
– Demens

6. Alder 45 til 54 år med de samme sykdommene/tilstandene som nevnt i punkt 5

7. Alder 18 til 45 år med de samme sykdommene/tilstandene som nevnt i punkt 5

8. Alder 55 til 64 år

9. Alder 45 til 54 år

Vaksinasjon er IKKE godkjent til bruk for barn under 16 år og heller ikke gravide/ammende.

Forsiktighetsregler?
– De som gjennomgår en akutt luftveisinfeksjon/forkjølelse skal ikke ha vaksine.
– Pasienter som har tidligere har hatt alvorlig straksallergisk/anafylaktisk reaksjon uansett agens, har økt risiko for straksallergisk reaksjon på nye stoffer. I slike sjeldne tilfeller bør enhver vaksinasjon utføres under utvidet allergiberedskap, med lege til stede i huset og forlenget observasjonstid (1 time).
– De som bruker blodfortynnende medisiner skal møte opp til vaksinering uten å ta kveldsdosen (dersom dere bruker blodfortynnende som doseres morgen og kveld) – dette for å redusere risikoen for blødning.

Oppdatering 24. april

Vi blir ferdig med risikogruppe 4 neste uke (uke 17), og Øygarden kommune overtar vaksinasjon for de neste gruppene (gruppe 5-7). Kommunen begynner allerede fra neste uke med de i aldersgruppen 55 til 64 år med underliggende risikofaktorer. Alle innbyggere over 18 år skal ha fått invitasjon av kommunen til å registrere seg for vaksinering i Helseboka. Har du ikke registrert deg ennå? Klikk her. Eventuelt kan du ringe koronatelefonen 56 16 00 10, og tast 2 for registrering i vaksinekø.

Oppdatering 20. mars

Innen uke 13 skal alle i prioriteringsgruppe 3 ha fått første dose, slikt vi er klar for neste prioriteringsgruppe (alder 65 til 74 år + alder 18-65 år gamle med spesielt økt risiko) fra uke 14. Dere i gruppe 4 bes nå opprette en e-kontakt via helsenorge.no og informere legekontoret for å sette dere på vaksinasjonslisten. Vi vil da lage en fellesliste over alle de i denne gruppen som ønsker vaksine. Dere kan foreløpig ikke velge hvilken vaksine dere får. Så langt har vi kun vaksinert våre pasienter med Pfizer BioNTech vaksinen.

Oppdatering 16. mars

Vi har nå 150 pasienter igjen å vaksinere i prioriteringsgruppe 3 (i aldersgruppen 75 til 84 år). Alle dere får Pfizer vaksine. Det er helt klart tilgangen på vaksiner som avgjør vaksinetempo. Vi setter umiddelbart alle vaksiner vi får fra kommunen, men det er leveranse fra statsforvalter til Øygarden kommune det skorter på.

Oppdatering 01. mars

Vi holder fremdeles på å vaksinere pasienter i prioriteringsgruppe 3 (i aldersgruppen 75 til 84 år), og det gjenstår over 300 personer igjen å vaksinere i denne gruppen.

Dere i prioriteringsgruppe 3 vil få telefonisk innkallelse fra vårt legesenter de kommende ukene i denne måneden. Dere i prioriteringsgruppe 4 må vente til etter påske. For dere i gruppe 4 vil vaksinasjon foregå enten her på fastlegekontoret eller massevaksinering på Sotra Arena i regi av Øygarden kommune.

Klikk på linken nederst på siden for å få oversikt over vaksineringsscenario utarbeidet av folkehelseinsitituttet.

Oppdatering 03. februar:

Vi vaksinerer denne uken de som er i gruppen 85 år og eldre. Vaksine for pasientene i aldersgruppen 75 til 84 år skjer i ukene som kommer (uke 6-12). For dere i de resterende puljene, vises til vaksineringscenario utarbeidet av folkehelseinstituttet.

Oppdatering 21. januar:

Vi er nå ferdig med vaksnering av sykehjemsbebeoere og de fleste på omsorgsboliger. Ifølge kommunen så vil vi få 10-11 hetteglass med vaksiner først i uke 5 for vaksinering av pasienter på alder 85 år og over. For dere i de neste puljene vil vi komme med en oppdatering senere i år. Mest sannsynlig blir ikke noe vaksine å tilby de i aldersgruppen 75-84 år før i midten/slutten av februar.

Oppdatering 13. januar:

Alle mellom 75 år og 84 år bes nå ta kontakt med legesenteret og fortelle oss om dere ønsker vaksine eller ikke. Dette kan dere gjøre ved å opprette en e-kontakt via helsenorge eller ved å ringe oss på 56 31 37 00. Vi vil da lage en fellesliste over alle de i denne gruppen som ønsker vaksine.

De som kommer til vaksinering på legekontoret må fylle ut dette skjemaet. Dere kan gjerne fylle dette på forhånd og ta med arket på vaksinasjonsdagen. https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/bokmal_vaksine_egenerklaering_a4.pdf

Oppdatering 06. januar:

Øygarden kommune har nå igangsatt vaksinering av sykehjemsbeboere på Fjell Sjukehjem samt på omsorgsboligene (Bo-og Service Senteret + Kvednatunet). Nå som Moderna vaksinen også er godkjent, vil tempoet på vaksinering ta seg opp i løpet av de neste månedene.

Når man er fullvaksinert, er det sannsynlig at man vil ha lavere risiko for alvorlig sykdom og dermed kan leve mindre tilbaketrukket.

VAKSINERINGSCENARIO

Viser ellers til FHI sin temaside om koronavaksinasjonsprogrammet.