Vaksine mot COVID-19

Vi har nå fått flere gode vaksinekandidater mot COVID-19 med godkjenning fra EU kommisjonen. Dette gjelder vaksinen til Pfizer BioNTech og Moderna, og flere vaksiner vil bli godkjent etter hvert (feks. OxFord/Astrazeneca vaksinen). Det hersker fremdeles litt usikkerhet omkring hvilken vaksine som fungerer best for folk i ulike aldersgrupper. Prioriteringen av en slik vaksine vil være en oppgave for folkehelseinsituttet i samarbeid med primærhelsetjensten, altså oss fastlegene siden det er vi som kjenner hvem som er i risikogruppene.

Denne nettsiden vil bli oppdatert fortløpende.

Oppdatering 18. desember:

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon fra januar 2021.  

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. Vaksinasjonen er frivillig.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

1. Beboere i sykehjem og helsepersonell

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
– Organtransplantasjon
– Immunsvikt
– Hematologisk kreftsykdom siste fem år
– Annen aktiv kreftsykdom
– Nevrologiske sykdommer eller muskelsykommer som medfører nedsatt lungefunksjon
– Kronisk nyresvikt

5. Alder 65-74 år med disse sykdommene/tilstandene:
– Leversykdom med betydelig nedsatt leverfunksjon
– Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
– Diabetes
– KOLS
– Fedme (BMI >35)
– Kronisk hjerte- og karsykdommer
– Hjerneslag
– Demens

6. Alder 55 til 64 år med de samme sykdommene/tilstandene som nevnt i punkt 5

7. Alder 18 til 44 år med de samme sykdommene/tilstandene som nevnt i punkt 5

8. Alder 55 til 64 år

9. Alder 45 til 54 år

Vaksinasjon er IKKE godkjent til bruk for barn under 18 år og heller ikke gravide.

Oppdatering 06. januar:

Øygarden kommune har nå igangsatt vaksinering av sykehjemsbeboere på Fjell Sjukehjem samt på omsorgsboligene (Bo-og Service Senteret + Kvednatunet). Nå som Moderna vaksinen også er godkjent, vil tempoet på vaksinering ta seg opp i løpet av de neste ukene. Alle de som er 85 år eller eldre står nå for tur fra neste uke.

Når man er fullvaksinert, er det sannsynlig at man vil ha lavere risiko for alvorlig sykdom og dermed kan leve mindre tilbaketrukket. Vaksinen fritar foreløpig ikke for karantene eller smitteverntiltak. Det er indikasjon for å vaksinere også de som har gjennomgått covid-19 infeksjon.

Forsiktighetsregler?
– De som gjennomgår en akutt luftveisinfeksjon/forkjølelse skal ikke ha vaksine.
– Pasienter som har tidligere har hatt alvorlig straksallergisk/anafylaktisk reaksjon uansett agens, har økt risiko for straksallergisk reaksjon på nye stoffer. I slike sjeldne tilfeller bør enhver vaksinasjon utføres under utvidet allergiberedskap, med lege til stede i huset og forlenget observasjonstid (1 time).
– De som brukere blodfortynnende medisiner skal møte opp til vaksinering uten å ta tabletten på vaksinasjonsdagen for å redusere risikoen for blødning.

Oppdatering 13. januar:

Alle mellom 75 år og 84 år bes nå ta kontakt med legesenteret og fortelle oss om dere ønsker vaksine eller ikke. Dette kan dere gjøre ved å opprette en e-kontakt via helsenorge eller ved å ringe oss på 56 31 37 00.

De som kommer til vaksinering på legekontoret må fylle ut dette skjemaet. Dere kan gjerne fylle dette på forhånd og ta med arket på vaksinasjonsdagen. https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/bokmal_vaksine_egenerklaering_a4.pdf

Viser ellers til Folkehelseinstituttets temaside om koronavaksinasjonsprogrammet.