Gjeldende prisliste
fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget 
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt ............................................. 160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min ................................ 10
Sykebesøk på dagtid/kveld .................................................................................................. 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk ................................................. 52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding,
rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud ................................... 59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver ......................................................................... 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment ........................................................................................ 57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen............................................. 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m..................................................................... 67
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.......................................................................... 102
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m....................................................................... 145
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.............................................................................. 198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v....................................................................................................Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten ............................................. 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist................................................................... 175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette ............................................ Etter kostnad

Diverse erklæringer og attester som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Førerkortattest: 750 
Enkel legeattest: 200