Gjeldende fra 1. november 2020 til 1. juli 2021

c
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid 160
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på kveldstid eller på legevakt 280
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon52
Tillegg for taking av blodprøver og andre laboratorieprøver59
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
58
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist69
Sykebesøk på dagtid/kveldstid 209/334

c
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Utskrift av journal 100
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.63

95

134

181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59

c
Bekreftelser, attester, legeerklæringer m.m som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Korte: Fravær fra skole, avbrudd av reise o.l 200
Lange, kompliserte erklæringer400
Enkel førerkortattest600
Komplisert førerkortattest som krever mye arbeid for legen800

Frikort

Privatpersoner får frikort for helsetjenester når de har betalt over et visst beløp i egenandeler. De slipper da å betale egenandeler for resten av kalenderåret. Behandlere og tjenesteytere må rapportere alle godkjente egenandeler minst hver 14. dag. De helsetjenestene dette gjelder er:

​Hensikten med frikortordningene er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten.

Fra 1. januar 2021 finnes det nå kun èn frikortordning, der det tidligere var to. Egenandelstakene 1 og 2 er nå slått sammen. De helsetjenestene dette gjelder er:

  • Lege
  • Psykolog
  • Poliklinikk (sykehus)
  • Røntgeninstitutt
  • Pasientreiser
  • Medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept
  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • Enkelte former for tannbehandling
  • Opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF

Pasienten kan selv følge med på hvilke egenandeler som er registrert på ham/henne ved å gå inn på helsenorge.no og logge seg inn. Folketrygdloven § 5-3 omtaler utgiftstaket som gir rett til frikort og hvilke egenandeler som hører inn under frikortordningen. Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket.

Egenandelstak for 2021: 2460 kroner

Du kan lese mer om frikort her.