Vikarer

Annette Ranahaug og Øystein Birkeland er vikarer for Elisabet Kopperud Kvinge frem til sommeren 2020. Jenni Søbstad er vikar for Ole Petter Drønen frem til februar 2020.